Privacy policy

Internationale overdraging

Bewaartermijn

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Applicaties, websites en diensten van derden

Privacy van kinderen

Wijzigingen

Contact

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Log file informatie

Analytische diensten

Doeleinden verwerking gegevens

Rechtsgrond verwerking gegevens

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Zeggenschapswijziging

Wettelijk verzoek en voorkoming schade